MsModernwitch

1 wpis
Kaja Poszalska, tworząca pod pseudonimem MsModernwitch, jest absolwentka szkoły plastycznej i posiada licencjat z historii sztuki. W swoim życiu zajmowała się rzeźbiarstwem, rysunkiem, malarstwem sztalugowym jak i zgłębianiem własnych zainteresowań względem historii sztuki, jednak digital art i animacja są jej opus magnum.